เช็คการใช้ Data my

การตรวจสอบการใช้ Data ของลูกค้าซิม My cat

เข้าที่เวป Website : http//61.19.64.22/my
แล้วจะได้หน้าเวป เพื่อใส่ Username และ password
โดยใช้ Username และ password ตามนี้
Username : mycallcenter
password : hsp@my

 ใส่แล้วกด sign in

จะได้หน้าเวปนี้

ตรงช่อง MDN ใส่เบอร์โทร my


แล้วจะทราบข้อมูล Data ที่เราใช้ไป