โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ GSM

ประหยัดค่าโทรทั่วไทย

ไปยังเบอร์บ้านทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด,เบอร์มือถือ

โดยลดค่าโทรศัพท์ ให้กับองค์กรของท่านได้ถึง 90% ดังนี้หมายเหตุ  ศูนย์บริการ GSM ไม่มีโปรโมชั่นดังกล่าว...ให้กับลูกค้าทั่วไป
เนื่องจากเป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัทเท่านั้น
กรณีต้องการใช้งานกับเครื่อง Gateways สามารถใช้งานผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เดิมได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อในระบบ GSM