โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือ โปรMy by cat

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ 
         My Smart
         ทั้งโทรทั้งเล่น เต็มสปีด 3G     
             ในแบบที่เป็นคุณ ทุกการสื่อสาร

โปรโมชั่น
ค่าบริการรายเดือน
(นาที/เดือน)
โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
3G/EDGE/GPRS
(เดือน)
ฟรี SMS
(ข้อความ/เดือน)
Smart 390 390150500 MB-
Smart 390 5903502 GB100
Smart 390 790500ไม่จำกัด*300

  ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น:คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท (คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
ค่าบริการ SMS ข้อความละ 1.25 บาท ค่าบริการ MMS ครั้งละ 3 บาท , ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS เมกกะไบต์ละ 1.50 บาท.
อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
   *บริการ 3G/EDGE/GPRS ไม่จำกัดจำนวนต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ 3G เป็นจานวน 4 GB. หลังจากนั้น
ใช้ได้ไม่จากัดปริมาณการใช้งานได้ที่ความเร็ว 384 Kbps.
                                                                                                         รายละเอียดเพิ่มเติม        My Click
          เล่นเน็ตเน้นๆ 3G สำหรับคนใช้ ipad, Tablet และ Aircard

          เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย(HSPA)

โปรโมชั่น
ค่าบริการรายเดือน
(นาที/เดือน)
3G/EDGE/GPRS
(เดือน)
ฟรี SMS
(ข้อความ/เดือน)
Click 99 99100 MB-
Click 179179250 MB-
Click 3003001 GB-
Click 590590ไม่จำกัด*100

     ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น:คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท (คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
ค่าบริการ SMS ข้อความละ 1.25 บาท ค่าบริการ MMS ครั้งละ 3 บาท , ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS เมกกะไบต์ละ 1.50 บาท.
อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
   *บริการ 3G/EDGE/GPRS ไม่จำกัดจำนวนต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ 3G เป็นจานวน 4 GB. หลังจากนั้น
ใช้ได้ไม่จากัดปริมาณการใช้งานได้ที่ความเร็ว 384 Kbps.
                                                                                                      รายละเอียดเพิ่มเติม


        My Talk     
             โทรมากจ่ายน้อย กับการคุยสุดคุ้ม ทุกคนพิเศษ ทุกเครือข่ายไม่จำกัด

โปรโมชั่น
ค่าบริการรายเดือน
(นาที/เดือน)
โทรฟรีทุกเครือข่าย
(นาที/เดือน)
Talk 200 200300
Talk 200300500
Talk 200400800

      ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น:คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท (คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
ค่าบริการ SMS ข้อความละ 1.25 บาท ค่าบริการ MMS ครั้งละ 3 บาท , ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS เมกกะไบต์ละ 1.50 บาท.
อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
     *บริการ 3G/EDGE/GPRS ไม่จำกัดจำนวนต่อเดือน (รอบบิล) ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ 3G เป็นจานวน 4 GB. หลังจากนั้น
ใช้ได้ไม่จากัดปริมาณการใช้งานได้ที่ความเร็ว 384 Kbps.
                                                                                                       รายละเอียดเพิ่มเติม